กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงศ์  เพียรแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

สื่อการเรียนออนไลน์ 

FACE BOOK กลุ่มห้องเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.6/1-2

คุณครูณัฐธยาน์    เขียวสี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

เอกสารการสอนนักเรียน ชั้น ม.5/3 วันอังคาร      ชั่วโมงที่ 2     และชั่วโมงที่ 7

รายวิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียน  รหัส อ30203 ชั้น ม. 5/3 ให้นักเรียนดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ประกอบการเรียน    โดยให้ฝึกทักษะการอ่าน และทำแบบฝึกหัด ลงในสมุดทุกหน่วยการเรียน  และให้นักเรียนถ่ายรูป หรือทำคลิปเสนอ และส่งทางคุณครูทาง     ไอดีไลน์  natthaya.khioesee ทุกวันอังคาร ชั่วโมงที่ 2 และชั่วโมงที่ 7
ดาวน์โหลดไฟล์ Unit 1-5  คลิกที่นี้   หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อได้ที่อีเมล์ natthaya_08@hotmail.co.th

      ดาวน์โหลดสื่อการสอน ม. 5

ดาวน์โหลดสื่อการสอน ม. 4