กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงศ์ เพียรแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

สื่อการเรียนออนไลน์

FACE BOOK กลุ่มห้องเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.6/1-2

คุณครูณัฐธยาน์ เขียวสี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

เอกสารการสอนนักเรียน ชั้น ม.5/3 วันอังคาร ชั่วโมงที่ 2 และชั่วโมงที่ 7

รายวิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียน รหัส อ30203 ชั้น ม. 5/3 ให้นักเรียนดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ประกอบการเรียน โดยให้ฝึกทักษะการอ่าน และทำแบบฝึกหัด ลงในสมุดทุกหน่วยการเรียน และให้นักเรียนถ่ายรูป หรือทำคลิปเสนอ และส่งทางคุณครูทาง ไอดีไลน์ natthaya.khioesee ทุกวันอังคาร ชั่วโมงที่ 2 และชั่วโมงที่ 7
ดาวน์โหลดไฟล์ Unit 1-5 คลิกที่นี้ หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อได้ที่อีเมล์ natthaya_08@hotmail.co.th

  • ม.5/1 รหัสห้องเรียน google classroom s4hhysx

  • ม.5/2 รหัสห้องเรียน google classroom rckp7pe

  • ม.5/3 รหัสห้องเรียน google classroom y5ypaeh

ดาวน์โหลดสื่อการสอน ม. 5

  • ม.4/1 รหัสห้องเรียน google classroom jxkhyp3

  • ม.4/2 รหัสห้องเรียน google classroom jzm3nwo

ดาวน์โหลดสื่อการสอน ม. 4