หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

<ดาวน์โหลดไฟล์>  ปกรายงาน , บทสรุปผู้บริหาร , ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินของสถานศึกษา, ส่วนที่ 3 สรุปแนวทางการพัฒนา


ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โรงเรียนแวงน้อยึกษาขอแสดงความยินดีกับในการดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.25 จังหวัดขอนแก่น 
      คุณครูจันเพ็ญ  ศีลพันธ์  ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 
โรงเรียนแวงน้อยึกษาขอแสดงความยินดีกับในการดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
       คุณครูจุฑาภรณ์  เที่ยงมา   ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา    
ประเมินความพร้อมการป้องกัน (COVID-19) รองรับการเปิดภาคเรียน 1 ก.ค.63 
      วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.25 และ ดร.วิศิษฏ์ มุ่งนากลาง รอง ผอ.สพม.25 มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อบริหาร
พิธีทำบุญบวงสรวงระพุทธรูป ประจำโรงเรียน 
       
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
นักเรียนโรงเรียนแวงน้อยศึกษาและได้นำเสนอผลงานด้านโค้ดดิ้ง
ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม.๒๕ จังหวัดขอนแก่น
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ประเมินผลงานเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.25 จังหวัดขอนแก่น
 


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม.25 จังหวัดขอนแก่น
 


สถานีข่าว ชาวดำแดง
 


ภาพการแข่งขัน งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
 

นายทวีศักดิ์ สมนอก  ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา และนายเกษมรัตน์ ขุนทิพย์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา ได้นำคณะครู และนักเรียน เข้าแข่งขัน และเป็นกรรมการตัดสินในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561ซึ่งได้รับเกียรติจาก สพม.เขต 25 จังหวัดขอนแก่น ดูแลและอำนวยความสะดวกการแข่งขัน กิจกรรมศิลป และนาฏศิลป์ ณ โรงเรียนนครขอนแก่น