.

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วยความยินดียิ่ง การประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็ง การบุรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สหวิทยาเขตแวงใหญ่

 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ข้อมูลครู บุคลากร 
ข้อมูลครู บุคลากร
 

 

ว่าที่ร้อยตรีวรวิทย์ คำศรีแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
 
นางดวงจันทร์ เก้าเกศเกียรติกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
 
นายวิมาน สีทน
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
 
นายไพจิต ไพศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
 
นายอนันท์ เขียวสี
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043499060,
043499142
นางไพลิน ผิวโชติ
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
043499060,
043499142
นางพุทธรักษา พิมพ์พันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043499060,
043499142
นายเกียรติพันธ์ แป้นขำ
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043499060,
043499142
ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงศ์ เพียรแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043499060,
043499142
นางณัฐธยาน์ เขียวสี
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043499060,
043499142
นางสายสุวรรณ คำศรีแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043499060,
043499142
นางอุไร ปาปะสา
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043499060,
043499142
นางเนตรทอง เพียรแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043499060,
043499142
นายธวัชชัย ลาภไธสง
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043499060,
043499142
นางดวงเนตร ใจชัยภูมิ
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043499060,
043499142
นายสุรพงษ์ ปัญญา
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043499060,
043499142
นายบัณฑิต ลักษณะภาวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043499060,
043499142
นางจันทร์เพ็ญ ศีลพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043499060,
043499142
นางมยุรี สนเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043499060,
043499142
นายมนัส นาคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043499060,
043499142
นายยรรยง รัตนสมบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043499060,
043499142
นางสาวจุฑาภรณ์ เที่ยงมา
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043499060,
043499142
นายสรัชศิลป์ พิทักษ์พุทธ
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043499060,
043499142
นางเนตรณภา สีทอง 
ครู ชำนาญการ 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043499060,
043499142
นายประยงค์ สีมาพล
ครู ชำนาญการ 
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043499060,
043499142
นางพลิดา พัฒนศานติ์
ครู ชำนาญการ 
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043499060,
043499142
นางสาวจินตนา เหล็กเจ๊ก
ครู ชำนาญการ 
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043499060,
043499142
นายประหยัด คำน้อย
ครู ชำนาญการ 
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043499060,
043499142
นางสาวนีนาถ ยวนทะเล
ครู ชำนาญการ 
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043499060,
043499142
นางนฤมล ไสยสาลี
ครู ชำนาญการ 
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043499060,
043499142
นายสุรศักดิ์ บุญร่วม
ครู 
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043499060,
043499142
นายกฤษณา นาอุดม
ครูผู้ช่ว
 
นายทวีศักดิ์ สมนอก
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
 
 
นายเกษมรัตน์ ขุนทิพย์ทอง
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
 

 

 
 


 
 
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 ตุลาคม 2561
 
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 61.19.250.35
คุณเข้าชมลำดับที่ 15,232
 
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น
311 ม.12 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
Tel : 0434-4906-0
Email : เว็บมาสเตอร์ kaweenarin.msu@gmail.com 0896-2020-26