.

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สหวิทยาเขตแวงใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    วิสัยทัศน์/ปรัชญา 
วิสัยทัศน์/ปรัชญา
 

 วิสัยทัศน์  : โรงเรียนแวงน้อยศึกษาจัดการศึกษา ตามหลักปรัชญาของ     เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากล ภายในปี 2561


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 

ตราประจำโรงเรียนแวงน้อยศึกษา   เป็นรูปสมาธรรมจักรที่สร้างขึ้นจาก อักษร ว.น.ศ. อันเป็นเครื่องหมายของการศึกษาเพื่อชีวิตตามปรัชญาของโรงเรียน ล้อมรอบด้วยวงกลม 2

ชั้น 4 เส้น ตามคำขวัญของโรงเรียน คือ พัฒนา สามัคคี มีวินัย ตั้งใจเรียน ภายในวงกลม เหนือเสมา คือคติธรรมขอโรงเรียน และใต้ฐานเสมาเป็นชื่อของโรงรียน
ปรัชญาโรงเรียน  :  การศึกษาเพื่อชีวิต
คำขวัญประจำโรงเรียน    พัฒนา สามัคคี มีวินัย ตั้งใจเรียน
สีประจำโรงเรียน สีดำกับสีแดง
   สีดำ หมายถึง  ความเข้มแข็ง หยั่งยัน อันเป็นพื้นฐานที่สร้างสรรค์
สิ่งที่ดีงาม   
   สีแดง    หมายถึง  ความกล้าหาญ เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  
อัตลักษณ์โรงเรียน  :  วินัยดี มีความรู้ เป็นอยู่อย่างพอเพียง
เอกลักษณ์โรงเรียน :   มุ่งมั่นพัฒนาสู่สากล

 

นายทวีศักดิ์  สมนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา

นายเกษมรันต์   ขุนทิพย์ทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา

 
 


 
 
มิถุนายน 2562
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 25 มิถุนายน 2562
 
ออนไลน์ทั้งหมด 12 คน
หมายเลข IP 61.19.250.35
คุณเข้าชมลำดับที่ 61,627
 
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น
311 ม.12 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
Tel : 0434-4906-0
Email : เว็บมาสเตอร์ kaweenarin.msu@gmail.com 0896-2020-26