.

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วยความยินดียิ่ง การประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็ง การบุรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สหวิทยาเขตแวงใหญ่

 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    วิสัยทัศน์/ปรัชญา 
วิสัยทัศน์/ปรัชญา
 

 วิสัยทัศน์  : โรงเรียนแวงน้อยศึกษาจัดการศึกษา ตามหลักปรัชญาของ     เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากล ภายในปี 2561


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 

ตราประจำโรงเรียนแวงน้อยศึกษา   เป็นรูปสมาธรรมจักรที่สร้างขึ้นจาก อักษร ว.น.ศ. อันเป็นเครื่องหมายของการศึกษาเพื่อชีวิตตามปรัชญาของโรงเรียน ล้อมรอบด้วยวงกลม 2

ชั้น 4 เส้น ตามคำขวัญของโรงเรียน คือ พัฒนา สามัคคี มีวินัย ตั้งใจเรียน ภายในวงกลม เหนือเสมา คือคติธรรมขอโรงเรียน และใต้ฐานเสมาเป็นชื่อของโรงรียน
ปรัชญาโรงเรียน  :  การศึกษาเพื่อชีวิต
คำขวัญประจำโรงเรียน    พัฒนา สามัคคี มีวินัย ตั้งใจเรียน
สีประจำโรงเรียน สีดำกับสีแดง
   สีดำ หมายถึง  ความเข้มแข็ง หยั่งยัน อันเป็นพื้นฐานที่สร้างสรรค์
สิ่งที่ดีงาม   
   สีแดง    หมายถึง  ความกล้าหาญ เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  
อัตลักษณ์โรงเรียน  :  วินัยดี มีความรู้ เป็นอยู่อย่างพอเพียง
เอกลักษณ์โรงเรียน :   มุ่งมั่นพัฒนาสู่สากล

 
นายทวีศักดิ์ สมนอก
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
 
 
นายเกษมรัตน์ ขุนทิพย์ทอง
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
 

 

 
 


 
 
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 ตุลาคม 2561
 
ออนไลน์ทั้งหมด 17 คน
หมายเลข IP 61.19.250.35
คุณเข้าชมลำดับที่ 15,266
 
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น
311 ม.12 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
Tel : 0434-4906-0
Email : เว็บมาสเตอร์ kaweenarin.msu@gmail.com 0896-2020-26