หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม.เขต ๒๕ จ.ขอนแก่น ร่วมพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ซึ่งอำเภอแวงน้อย ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลฯ  โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ บำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย และถวายพิธีถวายสักการะ กล่าวสดุดีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ  เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การรายงานผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ จากการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เรื่อง การประยุกต์ใช้งานเทคนิคด้านการสื่อสารข้อมูลพื้นฐาน จากแหล่งสืบค้นการให้บริการผ่านระบบ เครือข่ายอินทราเน็ต ห้องสมุดโรงเรียนแวงน้อยศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ จังหวัดขอนแก่น


ประกาศโรงเรียนแวงน้อยศึกษา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

  ประกาศโรงเรียนแวงน้อยศึกษา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
      คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม.เขต ๒๕ จ.ขอนแก่น ร่วมพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน อำเภอแวงน้อย ได้ร่วมจัดกิจกรรมและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เพื่อแสดง
สหวิทยาเขตแวงใหญ่ นำเสนอการสะท้อนคิด เพื่อทบทวนหลังการปฏิบัติงาน PLC ระยะที่ 3 
      โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สหวิทยาเขตแวงใหญ่ ได้ร่วมนำเสนอผลการสะท้อนคิด เพื่อทบทวนหลังการปฏิบัติงาน PLC ระยะที่ 3 AAR วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนแวงใหญวิทยาคม
อบรมปฏิบัติการบันทึกข้อมูลงานทะเบียนวัดผล โปรแกรม Sgs ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
       กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนแวงน้อยสึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทำการบันทึกข้อมูลผลการเรียน การวัดผลประเมินผลด้วย ระบบโปรแกรม Sgs ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ประเมินผลงานเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ 
       โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม.เขค ๒๕ จังหวัดขอนแก่น ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกอบด้วย ๑.คุณครูเนครณภา สีทอง เอกภาษาอังกฤษ ๒.คุณครูประหยัด คำน้อย เอก เคมี ๓.คุณครูนฤมล ไสยสาลี ๔.คุณครูจินตนา เหล็กเจ็ก<คลิกอ่าน
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
การรายงานผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ จากการจดัการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เรื่อง การประยุกต์ใช้งานเทคนิคด้านการสื่อสารข้อมูลพื้นฐาน จากแหล่งสืบค้นการให้บริการผ่านระบบ เครือข่ายอินทราเน็ต ห้องสมุดโรงเรียนแวงน้อยศึกษา : รายงานโดย คุณครูสุรศ 
       การรายงานผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ จากการจดัการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เรื่อง การประยุกต์ใช้งานเทคนิคด้านการสื่อสารข้อมูลพื้นฐาน จากแหล่งสืบค้นการให้บริการผ่านระบบ เครือข่ายอินทราเน็ต ห้องสมุดโรงเรียนแวงน้อยศึกษา <อ่านต่อ&g

การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 
        นายสมศักดิ์ ทวีนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา และนายเกษมรัตน์ ขุนทิพย์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา ได้นำคณะครู และนักเรียน เข้าแข่งขัน และเป็นกรรมการตัดสิน ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561  

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน วันที่ 7 มิถุนายน 2561 
       โรงเรียนแวงน้อยศึกษา ได้มประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองนักเรียน และมีความเชื่อมั่นในการพัฒนาสถานศึกษาโดยมีท่านทวีศักดิ์ สมนอก ผู้อำนวยการ ท่านเกษมรัตน์ ขุนทิพย์ทอง รองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย และคุณครูได้ให้การต้อนรับผู้ปกครอง

เผยแพร่ผลงานวิชาการ คุณครูจินตนา เหล็กเจ๊ก ตำแน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
      ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการย่อยอาหารและกระบวนการสลายสารอาหารเพื่อ ให้ได้พลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัย : นางสาวจินตนา เหล็กเจ๊ก โรงเรียนแวงน้อยศึกษา

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม.เขต ๒๕ จ.ขอนแก่น ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ประเมินผลงานเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
ภาพงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
การประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็ง การบุรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม.25 จังหวัดขอนแก่น
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.25 จังหวัดขอนแก่น
 


OBEC NEW
 


สถานีข่าว ชาวดำแดง
 


ภาพการแข่งขัน งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
 

 นายสมศักดิ์ ทวีนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา และนายเกษมรัตน์ ขุนทิพย์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา ได้นำคณะครู และนักเรียน เข้าแข่งขัน และเป็นกรรมการตัดสินในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561ซึ่งได้รับเกียรติจาก สพม.เขต 25 จังหวัดขอนแก่น ดูแลและอำนวยความสะดวกการแข่งขัน กิจกรรมศิลป และนาฏศิลป์ ณ โรงเรียนนครขอนแก่น