หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
มูลนิธิอำเภอแวงน้อยศึกษามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 17 ก.ค. 2561 
       งานแนะแนว และงานวิชาการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา ได้คัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ยากจน โรงเรียนแวงน้อยศึกษา ซึ่งได้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิอำเภอแวงน้อยศึกษา 
คณะกรรมการ สหวิทยาเขตแวงใหญ่ ติดตามการดำเนินการ PLC วันที่ 16 ก.ค. 2561 
       คณะกรรมการ สหวิทยาเขตแวงใหญ่ ติดตามการดำเนินการ PLC โดยท่านผู้อำนวยการทวีศักดิ์ สมนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา และคณะกรรมการ สพม.เขต 25 จังหวัดขอนแก่น ได้ออก
โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้กับนักเรียนที่มีภาวะอ้วน 
       งานอนามัย และงานส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา ได้จัดโครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ให้กับนักเรียนที่มีภาวะอ้วน โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนรู้จักการเลือกบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และวิธีการออกกำลังกาย
เตรียมความพร้อมประเมิน PLC สหวิทยาเขตแวงใหญ่ 
       
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน วันที่ 7 มิถุนายน 2561 
       โรงเรียนแวงน้อยศึกษา ได้มประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองนักเรียน และมีความเชื่อมั่นในการพัฒนาสถานศึกษาโดยมีท่านทวีศักดิ์ สมนอก ผู้อำนวยการ ท่านเกษมรัตน์ ขุนทิพย์ทอง รองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย และคุณครูได้ให้การต้อนรับผู้ปกครอง

เผยแพร่ผลงานวิชาการ คุณครูจินตนา เหล็กเจ๊ก ตำแน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
      ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการย่อยอาหารและกระบวนการสลายสารอาหารเพื่อ ให้ได้พลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัย : นางสาวจินตนา เหล็กเจ๊ก โรงเรียนแวงน้อยศึกษา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ คุณครูนฤมล ไสยสาลี ตำแน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
      การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ความน่าจะเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E (7-E Learning Cycle).ขอนแก่น โรงเรียนแวงน้อยศึกษา บทคัดย่อ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ คุณครูประหยัด คำน้อย ตำแน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
      ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมีเพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชื่อผู้ศึกษา นายประหยัด คำน้อย ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา จัดพิธีทบทวนคำสั่งปฏิญาณ และสวนสนาม ประจำปีการศึกษา 2561
โรงพยาบาลแวงน้อยได้ให้ความรู้แก่นักเรียน โครงการจับมือน้องหัด CTR
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้วงโยธวาธิต คุณครูมนัส นาคำ
กิจกรรมสร้างสรรค์นักเรียนชุมนุมศิลปะ ระบายสีวาดภาพด้วยกาแฟ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม.25 จังหวัดขอนแก่น
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.25 จังหวัดขอนแก่น
 


OBEC NEW
 


สถานีข่าว ชาวดำแดง