หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
นักเรียนโรงเรียนแวงน้อยศึกษา เข้าร่วมโครงการ KKU Smart Camp 
       นักเรียนโรงเรียนแวงน้อยศึกษา เข้าร่วมโครงการ KKU Smart Camp for Smart Kids and Teachers ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาการเรียนรู้และการเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล สำหรับครูและนักเรียน จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ การฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 
       โรงเรียนแวงน้อยศึกษา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ การฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนแวงน้อยศึกษา ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23
มอบรางวัลการพัฒนาแอพพลิเคชั่น สพฐ. OBEC HACKATHON 2019 
      ท่านผู้อำนวยการทวีศักดิ์ สมนอก สร้างแรงบรรดาลใจให้ลูก ๆ แวงน้อยศึกษา และมอบรางวัลการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ควบคุมสมองกลฝั่งตัว ให้กับตัวแทนนักเรียน และครูที่ปรึกษา OBEC HACKATHON 2019 เพื่อนำมาแก้ไขข้อผิดพลาด และพัฒนาด้านนวัตกรรม ในครั้งต่อไป 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
      ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนแวงน้อยศึกษา ร่วมถวายพระพรในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
การรายงานผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ จากการจดัการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เรื่อง การประยุกต์ใช้งานเทคนิคด้านการสื่อสารข้อมูลพื้นฐาน จากแหล่งสืบค้นการให้บริการผ่านระบบ เครือข่ายอินทราเน็ต ห้องสมุดโรงเรียนแวงน้อยศึกษา : รายงานโดย คุณครูสุรศ 
       การรายงานผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ จากการจดัการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เรื่อง การประยุกต์ใช้งานเทคนิคด้านการสื่อสารข้อมูลพื้นฐาน จากแหล่งสืบค้นการให้บริการผ่านระบบ เครือข่ายอินทราเน็ต ห้องสมุดโรงเรียนแวงน้อยศึกษาโดย คุณครูสุรศ

การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 
        นายสมศักดิ์ ทวีนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา และนายเกษมรัตน์ ขุนทิพย์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา ได้นำคณะครู และนักเรียน เข้าแข่งขัน และเป็นกรรมการตัดสิน ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561  

เผยแพร่ผลงานวิชาการ คุณครูนฤมล ไสยสาลี ตำแน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
      การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ความน่าจะเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E (7-E Learning Cycle).ขอนแก่น โรงเรียนแวงน้อยศึกษา บทคัดย่อ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ คุณครูประหยัด คำน้อย ตำแน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
      ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมีเพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชื่อผู้ศึกษา นายประหยัด คำน้อย ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม.๒๕ จังหวัดขอนแก่น
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์
คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม.เขต ๒๕ จ.ขอนแก่น ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ประเมินผลงานเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.25 จังหวัดขอนแก่น
 


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม.25 จังหวัดขอนแก่น
 


สถานีข่าว ชาวดำแดง
 


ภาพการแข่งขัน งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
 

นายทวีศักดิ์ สมนอก  ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา และนายเกษมรัตน์ ขุนทิพย์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา ได้นำคณะครู และนักเรียน เข้าแข่งขัน และเป็นกรรมการตัดสินในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561ซึ่งได้รับเกียรติจาก สพม.เขต 25 จังหวัดขอนแก่น ดูแลและอำนวยความสะดวกการแข่งขัน กิจกรรมศิลป และนาฏศิลป์ ณ โรงเรียนนครขอนแก่น