.

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สหวิทยาเขตแวงใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
  Home page    Website map 
Website map
 
Menu on the top
Home page
The results of our work
Image activity
Contact us
Website map
Menu on the left
Home page
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/ปรัชญา
พันธกิจ/เป้าหมาย
ผู้บริหารโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครู บุคลากร
ข้อมูลคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
Acitvities
Profile
Contact Us
Site Map
ฝ่ายพัฒนางานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายงานนโยบาย และแผนงาน
ฝ่ายงานกิจการนักเรียน
ฝ่ายงานพัฒนางานวิจัย
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
All Course
MMS
e-Library
ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย
โรงพยาบาลอำเภอแวงน้อย
สถานีตำรวจอำเภอแวงน้อย
เทศบาลตำบลแวงน้อย
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
องค์การบริหารส่วนตำบลละหารนา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว
องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง
Menu on the right
Learning science
Learning mathematics
Learning social studies
Learning thai
Learning health and physical education
Learning art
Learning and career and technology
Learning a foreign language
FAQs
LINK
Webboard
Guestbook
Download
 

นายทวีศักดิ์  สมนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา

นายเกษมรันต์   ขุนทิพย์ทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา

 
 


 
 
October 2563
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 19 October 2563
 
All online 1 People
IP number 3.228.10.64
You are visitor number 216,261
 
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น
311 ม.12 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
Tel : 0434-4906-0
Email : เว็บมาสเตอร์ kaweenarin.msu@gmail.com 0896-2020-26