วิดีโอแนะนำการรับนักเรียน
จาก สพฐ.

ปฏิทินการรับสมัคร

 

 

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อโรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

[ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1] [ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.4]

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อมารายงานตัว ม.1 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมโรงเรียน เวลา 09.00-16.30 น.   ดาวน์โหลดเอกสารการรายงานตัว*******  หมายเหตุ  ไม่มีการสอบคัดเลือก
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อมารายงานตัว ม.4 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมโรงเรียน เวลา 09.00-16.30 น.   ดาวน์โหลดเอกสารการรายงานตัว*******  หมายเหตุ  ไม่มีการสอบคัดเลือก
  • นักเรียนที่ไม่มีรายชื่อให้มาติดต่อ และเตรียมเอกสาร ได้ที่ฝ่ายวิชาการ วันที่ 12-13 มิถุนายน พ.ศ.2563

สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม พ.ศ .2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

โดยเลือกเมนูกรอกใบสมัครนักเรียน หรือ สแกน QR CODE จากด้านล่า

(ดาวน์โหลด เอกสารประกาศรับสมัครนักเรียน หลักฐาน กำหนดการ และวันรับรายงานตัว)

ทางโรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้สมัคร ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
สถิติผู้เยี่ยมชม free hits counter

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ทำการสมัครผ่านทางออนไลน์

วันที่สมัคร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จำนวนผุ้สมัคร ม.1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จำนวนผู้สมัคร ม.4
3 พฤษภาคม พ.ศ . 2563
60
24
4 พฤษภาคม พ.ศ . 2563
30
38
5 พฤษภาคม พ.ศ . 2563
16
22
6 พฤษภาคม พ.ศ . 2563
รายชื่อผู้สมัครเรียน
รายชื่อผู้สมัครเรียน
7 พฤษภาคม พ.ศ . 2563
รายชื่อผู้สมัครเรียน
รายชื่อผู้สมัครเรียน
8 พฤษภาคม พ.ศ . 2563
รายชื่อผู้สมัครเรียน
รายชื่อผู้สมัครเรียน
9 พฤษภาคม พ.ศ . 2563
รายชื่อผู้สมัครเรียน
รายชื่อผู้สมัครเรียน
10 พฤษภาคม พ.ศ . 2563
รายชื่อผู้สมัครเรียน
รายชื่อผู้สมัครเรียน
11 พฤษภาคม พ.ศ . 2563
รายชื่อผู้สมัครเรียน
รายชื่อผู้สมัครเรียน
12 พฤษภาคม พ.ศ . 2563
รายชื่อผู้สมัครเรียน
รายชื่อผู้สมัครเรียน
 
รวมจำนวนผู้สมัคร
ม.1 = 106 คน
ม.4 = 82 คน

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ทวีศักดิ์ สมนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา มือถือ 089 578 4936
นายเกษมรัตน์ ขุนทิพย์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา มือถือ 085 751 6308

หรือฝ่ายบริหารงานวิชาการ งานทะเบียน คุณครูประหยัด คำน้อย 081 058 3799
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น
พัฒนาโดยทีมงาน ICT 2020@waengnoisuksa school