ดาวน์โหลด ตารางเรียนออกอากาศ DLTV ม.1-6

เว็บไซต์ลงทะเบียน และตรวจสอบรายวิชาตารางเรียนใหม่

รายชื่อนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อโรงเรียนแวงน้อยศึกษา ปีการศึกษา 2563 [ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1]  [ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.4]

  • ให้นักเรียนที่มีรายชื่อมารายงานตัว ม.1 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมโรงเรียน เวลา 09.00-16.30 น. ดาวน์โหลดเอกสารการรายงานตั  หมายเหตุ  ไม่มีการสอบคัดเลือก และให้นักเรียนที่มาสมัครสอบด้วยตนเองที่ไม่มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัว
  • ให้นักเรียนที่มีรายชื่อมารายงานตัว ม.4 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมโรงเรียน เวลา 09.00-16.30 น. ดาวน์โหลดเอกสารการรายงานตัว  หมายเหตุ  ไม่มีการสอบคัดเลือก และให้นักเรียนที่มาสมัครสอบด้วยตนเองที่ไม่มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัว

[เข้าสู่เว็บไซต์] [Click to Website]

[คลิกเข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์]